موضوع آموزش سئو امروز: All In One SEO Pack

سلام دوستان؛ بخش چهارم آموزش مربوط به پیکربندی عناوین وبسایت وردپرس شماست. در این قسمت شما تنظیمات را برای افزونه سئو تنظیم میکنید .و خود افزونه به طور خودکار برای وبسایت شما، تمامی تنظیمات را روی نوشته ها و برگه ها اعمال خواهد کرد.

 

آموزش کار با افزونه سئو All in One SEO-بخش 4

 

عنوان بازنویسی

این قسمت برای این است که تمام نوشته های شما، همراه خود بعد از یک حرف ( | ) نام وبسایت شما نیز به آن اضافه شود. به مثال زیر که برای همین نوشته است توجه کنید.

آموزش جامع افزونه سئو | فریش تم

خب اگر تمایل دارید که تمام نوشته های شما این شکل در نوار عنوان مرورگر ها نمایش داده شود این گزینه را فعال کنید. دقت داشته باشید که عناوین نوشته های شما و صفحات به اینن شکل درون وبسایت نمایش داده نمیشوند بلکه درون کدهای وبسایت و در بالای مرورگر کاربر نمایش داده میشود. شما میتوانید این گزینه را فعال کنید تا افزونه سئو AIO SEO این کار را به صورت خودکار برای تمام نوشته های شما انجام دهد.

 

نوشتن تگ و عناوین جستجو با حروف بزرگ

همان طور که میدانید در عوض انواع حروفی که در الفبای فارسی حالات نوشتاری مختلف مانند (سـ و ـسـ و ـس و س) دارند حروف لاتین حالت بزرگ و کوچک مانند (A, a, B, b) دارند. خب اگر دسته بندی های شما فارسی هستند این گزینه به کار شما نمی آید چرا که کار این گزینه این است که حرف اول نام برچسب ها و جستجوهای درون وبسایت شما را بزرگ نمایش دهد.

 

بزرگ سازی عناوین دسته بندی

همانند گزینه قبلی، این مورد برای زبان فارسی کاربرد ندارد

 

فرمت عنوان صفحه اصلی

این قسمت در واقع ساختار عنوان صفحه خانه ی وبسایت را ایجاد میکند. هنگامی که به این شکل است (page_title%%) یعنی به این شکل باشد: عنوان صفحه

برای نمونه: فریش تم

خب شما میتوانید این گزینه را تغییر ندهید که البته بهتر است این کار را نیز نکنید. البته ساختارهایی که برای این قسمت شما میتوانید استفاده کنید به این شیوه هستند.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبسایت – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %page_title% – The original title of the page
 2. عنوان نوشته – عنوان اصلی و دست نخورده ی صفحه

 

 1. %page_author_login% – This page’s author’ login
 2. نویسنده وارد شده به صفحه – کاربری که به این صفحه وارد شده است.

 

 1. %page_author_nicename% – This page’s author’ nicename
 2. لقب نویسنده صفحه – لقب کاربری که به این صفحه وارد شده است

 

 1. %page_author_firstname% – This page’s author’ first name (capitalized)
 2. اسم نویسنده صفحه – نام کوچک کاربری که به این صفحه وارد شده است. (با نمایش الفبای بزرگ حرف اول نام: مخصوص زبان های لاتین)

 

 1. %page_author_lastname% – This page’s author’ last name (capitalized)
 2. فامیلی نویسنده صفحه – نام خانوادگی کاربری که به این صفحه وارد شده است. (با نمایش الفبای بزرگ حرف اول نام: مخصوص زبان های لاتین)

 

فرمت عنوان برگه

این قسمت نیز ساختار عنوان صفحات را پیکربندی میکند. این ساختار عنوان صفحه را در کنار نام وبسایت نمایش میدهد. به ساختار اصلی و نمونه ی آن دقت فرمائید.

%page_title% | %blog_title%

عنوان صفحه | نام وبسایت

پرفروش ترین قالب های حرفه ای وردپرس | فریش تم

البته ساختارهایی که برای این قسمت شما میتوانید استفاده کنید به این شیوه هستند.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبسایت – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %page_title% – The original title of the page
 2. عنوان نوشته – عنوان اصلی و دست نخورده ی صفحه

 

 1. %page_author_login% – This page’s author’ login
 2. نویسنده وارد شده به صفحه – کاربری که به این صفحه وارد شده است.

 

 1. %page_author_nicename% – This page’s author’ nicename
 2. لقب نویسنده صفحه – لقب کاربری که به این صفحه وارد شده است

 

 1. %page_author_firstname% – This page’s author’ first name (capitalized)
 2. اسم نویسنده صفحه – نام کوچک کاربری که به این صفحه وارد شده است. (با نمایش الفبای بزرگ حرف اول نام: مخصوص زبان های لاتین)

 

 1. %page_author_lastname% – This page’s author’ last name (capitalized)
 2. فامیلی نویسنده صفحه – نام خانوادگی کاربری که به این صفحه وارد شده است. (با نمایش الفبای بزرگ حرف اول نام: مخصوص زبان های لاتین)

 

فرمت عنوان نوشته

در این قسمت ساختار عنوان نوشته ها یا پست ها تعیین میشود. به نمونه ای که برای ساختار پیش فرض نمایش داده شده دقت کنید.

%blog_title% – Your blog title

عنوان وبسایت – نام وبسایت شما

البته ساختارهایی که برای این قسمت شما میتوانید استفاده کنید به این شیوه هستند.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبسایت – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %page_title% – The original title of the page
 2. عنوان نوشته – عنوان اصلی و دست نخورده ی صفحه

 

 1. %category_title% – The (main) category of the post
 2. عنوان دسته بندی – عنوان دسته بندی اصلی نوشته

 

 1. %category% – Alias for %category_title%
 2. دسته بندی – جایگزینی برای عنوان دسته بندی

 

 1. %page_author_login% – This page’s author’ login
 2. نویسنده وارد شده به صفحه – کاربری که به این صفحه وارد شده است.

 

 1. %page_author_nicename% – This page’s author’ nicename
 2. لقب نویسنده صفحه – لقب کاربری که به این صفحه وارد شده است

 

 1. %page_author_firstname% – This page’s author’ first name (capitalized)
 2. اسم نویسنده صفحه – نام کوچک کاربری که به این صفحه وارد شده است. (با نمایش الفبای بزرگ حرف اول نام: مخصوص زبان های لاتین)

 

 1. %page_author_lastname% – This page’s author’ last name (capitalized)
 2. فامیلی نویسنده صفحه – نام خانوادگی کاربری که به این صفحه وارد شده است. (با نمایش الفبای بزرگ حرف اول نام: مخصوص زبان های لاتین)

 

فرمت عنوان دسته بندی

در این قسمت میتوان ساختار عناوین دسته بندی ها را تعیین کرد. ساختارهای متفاوتی در دسترس هستند که شما میتوانید با ترکیب آنها ساختار خود را بسازید ولی همیشه بهترین همان پیش فرض است هرچند که شما میتوانید به سادگی اینکار را انجام دهید. ساختار پیش فرض آن به این شیوه است:

%category_title% | %blog_title%

عنوان دسته بندی | عنوان وبسایت

البته ساختارهایی که برای این قسمت شما میتوانید استفاده کنید به این شیوه هستند.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبسایت – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %category_title% – The original title of the category
 2. عنوان دسته بندی – عنوان دسته بندی اصلی نوشته

 

 1. %category_description% – The description of the category
 2. دسته بندی – جایگزینی برای عنوان دسته بندی

 

فرمت عنوان بایگانی

در این قسمت ساختار عناوین بایگانی ایجاد میشود. ساختار پیش فرض آن به این شیوه است:

 

%archive_title% | %blog_title%

عنوان بایگانی | عنوان وبلاگ

 

البته ساختارهایی که برای این قسمت شما میتوانید استفاده کنید به این شیوه هستند.

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبسایت – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %archive_title – The original archive title given by wordpress
 2. عنوان دسته بندی – عنوان اصلی و دست نخورده ای که توسط خود وردپرس ساخته شده است

 

فرمت عنوان بایگانی روز

این قسمت نیز ساختار عنوان تاریخ بایگانی را می سازد. به ساختار پیش فرضی که خود افزونه برای تاریخ بایگانی در نظر گرفته است دقت کنید.

%author% | %blog_title%

تاریخ | عنوان وبلاگ

برای نمونه: ۲۵/۶/۱۳۹۵ | فریش تم

حال شما این ساختار ها را میتوانید نیز برای نویسنده دسته بندی ها استفاده کنید.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبلاگ – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %date% – The original archive title given by wordpress, e.g. “۲۰۰۷” or “۲۰۰۷ August”
 2. تاریخ – عنوان تاریخی که به خودکار توسط وردسرس و به صورت پیش فرض برای تاریخ در نظر گرفته شده است.

 

 1. %day% – The original archive day given by wordpress, e.g. “۱۷”
 2. روز – ساختار روزی که توسط خود وردپرس برای روز در نظر گرفته شده است.

 

 1. %month% – The original archive month given by wordpress, e.g. “August”
 2. ماه – ساختار ماهی که توسط خود وردپرس برای ماه در نظر گرفته شده است.

 

 1. %year% – The original archive year given by wordpress, e.g. “۲۰۰۷”
 2. سال – ساختار سالی که برای سال توسط خود وردپرس در نظر گرفته شده است.

 

فرمت عنوان بایگانی نویسنده

این قسمت نیز ساختار عنوان نویسنده بایگانی را می سازد. به ساختار پیش فرضی که خود افزونه برای نام نویسنده بایگانی در نظر گرفته است دقت کنید.

%author% | %blog_title%

نویسنده | عنوان وبلاگ

برای نمونه: فرشید امین زاده | فریش تم

حال شما این ساختار ها را میتوانید نیز برای نویسنده بایگانی استفاده کنید.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبلاگ – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %author% – The original archive title given by wordpress, e.g. “Steve” or “John Smith”
 2. نویسنده – عنوان اصلی و دست نخورده ای که توسط خود وردپرس برای نویسنده یاگانی در نظر گرفته است. مانند: فرشید امین زاده – سینا امین زاده

 

فرمت عنوان برچسب

ساختار عنوان برچسب ها در این قسمت تنظیم میشود. حالت پیش فرضی که برای برچسب توسط خود افزونه در نظر گرفته شده است به این صورت است:

%tag% | %blog_title%

برچسب | عنوان وبسایت

برای نمونه: آموزش سئو | فریش تم

حال شما این ساختار ها را میتوانید نیز برای برچسب استفاده کنید.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبلاگ – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %tag% – The name of the tag
 2. برچسب – نام برچسب

 

 

فرمت عنوان جستجو

ساختار عنوان جستجو اینجا تنظیم میشود. خود افزونه یک ساختار پیش فرض برای عنوان جستجو در نظر گرفته است که به این صورت است:

%search% | %blog_title%

جستجو | عنوان جستجو

به این نمونه دقت کنید: جستجو برای: قالب وردپرس | فریش تم

حال ساختارهای دیگری نیز در دسترس است که میتوانید برای ساختار جستجو استفاده کنید.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبلاگ – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %search% – What was searched for
 2. جستجو – چیزی که برای آن جستجو شده است.

 

فرمت توضیحات

ساختار توضیحات نیز در اینجا قابل تنظیم است. میتوانید ساختارهایی که در زیر عنوان شده اند را نیز استفاده کنید ولی افزونه این ساختار ررا به عنوان پیش فرض انتخاب کرده است.

 1. %description%
 2. توضیحات متا یا ابرتوضیح که برای وبسایت در نظر گرفته شده است. همان توضیح کلی که نشان دهنده مسیر فعالیت وبسایت است.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبلاگ – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %description% – The original description as determined by the plugin, e.g. the excerpt if one is set or an auto-generated one if that option is set
 2. توضیحات – توضیحات اصلی توسط خود افزونه تولید میشود. اگر این گزینه فعال باشد. به طور معمول خلاصه ای از نوشته را که همان چند خط ابتدایی است را انتخاب میکند.

 

 1. %post_title% – The original title of the post
 2. عنوان نوشته – عنوان اصلی و دست نخورده ی نوشته یا پست.

 

 1. %wp_title% – The original wordpress title, e.g. post_title for post
 2. عنوان پیش فرض وردپرس – همان عناوینی که خود وردپرس استفاده میکند. مثلا: عنوان اصلی نوشته برای نوشته، عنوان اصلی برگه برای برگه

 

فرمت عنوان ۴۰۴

ساختار اصلی عنوان ۴۰۴ یا همان صفحه ی پوچی که برای عدم جستجوی موفق نمایش داده میشود. خب جستجوهایی که نتایج خوبی ختم نشوند با این صفحه به کاربر نشان میدهند مورد وی وجود ندارد.

ساختار پیش فرضی که توسط خود افزونه برای این صفحه در نظر گرفته شده است به این صورت است.

 1. Nothing found for %request_words%

 

 1. چیزی یافته نشد برای “کلمه جستجو شده”

 

 

حال ساختارهایی که در این قسمت نیز میتوانید استفاده کنید به این شیوه است.

 

 1. %blog_title% – Your blog title
 2. عنوان وبلاگ – نام وبسایت شما

 

 1. %blog_description% – Your blog description
 2. توضیحات وبلاگ – توضیحات وبسایت شما

 

 1. %request_url% – The original URL path, like “/url-that-does-not-exist/”
 2. آدرس درخواست شده – دقیقا عین مسیر آدرسی که برای این صفحه در نظر گرفته شده است.

حال اگر در پیوندهای یکتا از آدرس فارسی استفاده میکنید به شیوه است.

“/آدرس درخواستی وجود ندارد./”

البته هر آدرس فارسی دیگه ای که برای این صفحه استفاده نموده باشید نمایش داده میشود نه دقیقا همین آدرس و کلماتی که ذکر شده است

اما اگر در پیوندهای یکتا از آدرس انگلیسی استفاده میکنید آدرس به این شیوه میشود.

“/url-that-does-not-exist/”

البته هر آدرس انگلیسی دیگری که برای این صفحه استفاده نموده باشید نمایش داده میشود نه دقیقا همین آدرس و کلماتی که ذکر شده است

 

 1. %request_words% – The URL path in human readable form, like “Url That Does Not Exist”
 2. کلمه درخواست شده – مسیر آدرس این کلمه در حالتی که قابل خواندن باشد نمایش داده میشود.

“این آدرس وجود ندارد”

البته هر جمله فارسی دیگری که برای این کلمه استفاده نموده باشید نمایش داده میشود نه دقیقا همین آدرس و کلماتی که ذکر شده است

اما اگر در فارسی قالب از جمله انگلیسی استفاده میکنید جمله به این شیوه میشود.

“Url That Does Not Exist”

البته هر جمله انگلیسی دیگری که برای این کلمه استفاده نموده باشید نمایش داده میشود نه دقیقا همین آدرس و کلماتی که ذکر شده است

 

 1. %۴۰۴_title% – Additional 404 title input”
 2. _عنوان ۴۰۴ – یک عنوان اضافی برای عنوان اصلی ۴۰۴

 

فرمت برگه

ساختار صفحه بندی نیز در اینجا تنظیم میشود. حال خود افزونه این ساختار پیش فرض را در نظر گرفته است. دقت داشته باشید که این ساختار همان شماره صفحات است که برای صفحه بندی در نظر گرفته شده است.

 

 1. %page% – The page number

 

 1. صفحه – شماره صفحه

 

   تمامی فصل های آموزش سئو All In One SEO Pack

منبع: فریش تم – ارائه دهنده: آموزش سئو وردپرسآموزش ووکامرسآموزش امنیت وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *