atefeh.m در "مشکل در افزونه NextGEN Gallery"

سلام
من رو سایتم افزونه NextGEN Gallery رو نصب کردم همه چی عالیه فقط یک مشکل دارم و اون اینه که عکس ها رو در صفحه وقتی برای بار اول صفحه لود میشه زیر هم نشون میشه ( بدون استایل درست ) ولی وقتی صفحه رو رفرش میکنم درست میشه این ادرس سایت هستش :
http://satavand.com/portfolio_page/%d9%87%d8%aa%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/

نمیدونم مشکل از کجاست ، اگه راهنمایی ام کنید واقعا ممنون میشم .

nazaninzahra91 در “شيوه تدوين پايان نامه”

یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم یک مبحث علمی است.

پایان نامه نوشته ای است شامل چکیده پایان نامه به فارسی،‌ فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها،‌مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری برکارهای انجام شده و آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی و عملی نتایج،‌بحث و پیشنهادات ، انجام پایان نامه دکتری
فهرست منابع و ماخذ و چکیده پایان نامه به انگلیسی که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (‌در صورت داشتن)‌تنظیم و تدوین می شود.انجام پایان نامه ارشد

رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است. موضوعات هر پایان نامه را باتوجه به تعریف فوق و به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی کرد:

*عنوان پایان نامه

– فرم زرکوب روی جلد به فارسی

– فرم داخلی جلد به فارسی

– بسم ا…الرحمن ارحیم

– تقدیم (اختیاری)

– تائیدیه هیئت داوران

– اظهارنامه دانشجو

– حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج (Copyright and Ownership)

– تقدیر و تشکر (اختیاری)

– چکیده پایان نامه به فارسی

– فهرست مطالب

– فهرست جدولها، نمودارها و اشکال

– فهرست علائم و اختصارات

– متن پایان نامه

– نتایج وتحقیقات آتی

– پیوستها (ضمیمه۱،‌ضمیمه۲،…)

– لیست مقالات ارائه شده

– مرجع ها و ماخذها

– چکیده پایان نامه به انگلیسی

– فرم داخلی جلد به انگلیسی

– فرم زرکوب روی جلد به انگلیسی

– عطف جلد (عنوان پایان نامه و نام نویسنده)

* عنوان پایان نامه باید رسا ومختصر باشد.
برگهای خارج از متن پایان نامه:
الف- برگهای ابتدای پایان نامه

برگ اول:‌فرم داخلی جلد به فارسی: این قسمت دقیقآ مطابق صفحه عمل شود.

برگ دوم: بسم ا…الرحمن الرحیم

برگ سوم:‌تقدیم، درصورت تمایل دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخصیتی و یا … تقدیم دارد.
برگ چهارم:‌تائیدیه هیئت داوران
برگ پنجم: اظهارنامه دانشجو
برگ بعد :‌حق چاپ و تکثیر و مالکیت بر نتایج (Copyright and ownership)

برگ بعد: قدردانی و تشکر: این متن عبارت است از قدردانی و تشکر از کلیه کسانی که دانشجو را در راه نیل به هدف کمک نموده اند.

برگ بعد: چکیده پایان نامه : هر پایان نامه باید با چکیده آغاز شود که عبارت است از بحث پیرامون موضوع پایان نامه ، شیوه های تحقیق و نتیجه کلی

برگ بعد: فهرست مطالب:‌هر پایان نامه باید دارای فهرت مطالب باشد معمولآ این قسمت شامل عنوان بخشهای پایان نامه همراه با شماره صفحه مربوطه است.

برگ بعد: فهرست جدولها و شکلها: دراین قسمت لیست جدولهاو شکلها باذکر دقیق عنوان ،‌شماره و صفحه مربوطه درج می شود.

برگ بعد: فهرست علائم و اختصارات
ب- برگهای انتهای پایان نامه

برگ اول: لیست مقالات ارائه شده

برگ بعدی: لیست مراجع و ماخذ

برگ بعدی: چکیده انگلیسی (ABSTRACT): این بخش حداکثر در یک صفحه ارائه شده و می تواند ترجمه چکیده فارسی باشد.

برگ بعدی : فرم داخل جلد به انگلیسی : این فرم دقیقآ ترجمه فرم داخل جلد فارسی در ابتدای پایان نامه می باشد.

متن پایان نامه:

متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود. هر فصل را می توان بایک مقدمه کوتاه آغاز و بایک نتیجه گیری مختصر به اتمام رساند. هرفصل به شکلی که در ذیل ذکر خواهد شد، شماره گذاری می شود.

۱- مقدمه :

در این قسمت، هدفهای مورد نظر در پایان نامه، روشها ،‌نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ها مورد بحث قرار می گیرد. اغلب منابع مروری (Literature Review) نیز در این قسمت انجام می پذیرد، همچنین ذکر اهمیت موضوع تحقیق در رابطه با توسعه کشورتوصیه می شود.

توضیح ساختار پایان نامه باذکر بسیار مختصر از مطالبی که در فصل های مختلف آورده شده است ضروری می باشد.

۲- فصل ها:

در چند فصل بعدی بنا به نظر دانشجو و تائید استاد راهنما مطالب مختلف پایان نامه سازمان بندی می شود. فصل آخر به نتیجه های بدست آمده ، بحث و برداشت و پیشنهادات اختصاص دارد، باتوجه به اهمیت خاص این فصل توضیحاتی به شرح زیر ارائه می شود.

فصل آخر – نتیجه ها، بحث و برداشت:

این قسمت باید باتوجه به مطالب عنوان شده به ویژه در مقدمه به نگارش درآید مقایسه نتیجه های بدست آمده با هدفهای از قبل تعیین شده در مقدمه، دستیابی های نوین در این فصل ذکر می شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در ضمن ارائه دهنده پایان نامه به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات بعدی به طرح چند موضوع در راستای تحقیقات خود می پردازد.

۴- پیوستها:‌

قسمت اصلی متن پایان نامه نباید دارای داده های (data) غیر ضروری باشد، همچنین متن نباید حاوی برنامه های نرم افزاری یا چگونگی به دست آوردن معادلات ریاضی و اثبات انها و داده های تجربی باشد، چنین مطالبی باید در پیوستهای پایان نامه آورده شوند.

۵- جدولها و نمودارها

جدولها و نمودارها باید تا جائیکه ممکن است نزدیک به متن مربوط قرار گیرند هر جدول یا نمودار باید با عنوان مربوطه که معمولا در زیر آنها درج می شود. مشخص گردد.

۶- مرجع ها و ماخذ ها

بطور کلی چنانچه از منبعی برای مطلبی استفاده شود ذکر ماخذ لازم است در اینگونه موارد مطلب بین دو گیومه )) (( نوشته می شود و بلافاصله بعد از ان قلاب] [ ‌باز می گردد. و منبع مذکور به ترتیب عددی از اول پایان نامه در آن قرار می گیرد. مثلا پانزدهمین منبع استفاده شده بعد از ذکر مطلب مربوطه اینگونه آورده می شود: ]۱۵[

گاهی اوقات در نقل خلاصه یک مقاله که توسط یک شخص نگارش یافته است در یک جمله ذکر می شود که در این گونه موارد به شرح زیر اقدام می کنیم:

علی ریاضی] [،‌آرایش کنترل آداپتیو را تنهاراه حل برای کنترل سیستم های ربات می داند.

شیوه شماره گزاری و ارائه منابع:

۱- شماره گذاری متن:

صفحه های فرم داخل جلد و بسم ا…الرحمن الرحیم ،‌شماره گذاری نمی شوند. صفحه های بعدی به ترتیب با حروف ابجد ( الف،ب،ج،د،ه،…) شماره گذاری می شوند. شماره گذاری با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهای پایان نامه (پیوستها) ادامه خواهد داشت. طریقه شماره گذاری نیزبصورتی خواهد بود که اعداد در قسمت وسط و بالای هر صفحه قرار خواهد گرفت.

۲- شماره گذاری روابط ریاضی :

هر رابطه و یا معادله ریاضی بوسیله دو عدد توسط یک خط فاصله از یکدیگر تمیز داده و مشخص می گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست،‌ نشانگر شماره،‌ ترتیب رابطه در هر فصل می باشد. مثلا رابطه چهارم در فصل پنجم را بصورت ذیل باید نشان داد:

(۴-۵ )

۳- شماره گذاری جدولها و نمودارها:

درهرفصل هر جدول (شکل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاری می شود. سپس موضوع شکل( جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاری درج خواهد شد. به طور مثال جدول شماره ۳ فصل دوم بصورت زیر شماره گذاری می شود:

جدول (شکل)‌ ۳-۲ : پاسخ سیستم باکنترل آداپتیو

۴- ارائه منابع:

۱-۴: مقاله:

۱- نویسنده

۲- عنوان مقاله

۳- منبع: کنفرانس، ژورنال علمی و …

۴-صفحات

۵-سال انتشار

[۱۲] N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of a Terminal Capacitor on

the opening characteristics of a self Excited Induction Generator” , IEE proc, part.C,V۰۱.۱۳۷n۲, pp.۱۶۸-۱۷۳, Mar ۱۹۹۰.

۲-۴: کتاب:

۱-نویسنده

۲-عنوان کتاب باخط ریز

۳- ناشر

۴-سال انتشار

[۱۴] J.J Craig, (Introduction to Robotics: Mechanics and Control,)

Addison Wesley, ۱۹۸۶

چگونگی تایپ پایان نامه:

در تایپ پایان نامه رعایت موارد زیر لازم می باشد:

۱- متن باید یک خط در میان تایپ شود. فاصله بین سطرهای متن یک سانتی متر باشد.

۲- تمامی متن پایان نامه باید توسط یک فونت تایپ شده باشد.البته عناوین اصلی و فرعی با فونتی بزرگتر از فونت متن تایپ شود.

۳- تمامی متن پایان نامه، معادلات ریاضی، علائم بکار برده شده می بایست بوسیله کامپیوتر تایپ شوند. متن یا فرمول دست نویس به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود.

۴- تمامی جدولها و نمودارها می بایست کامپیوتری باشند.

۵- حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پایان نامه ۳ سانتی متر و حاشیه ای بالا و پائین نیز باید ۵/۲ سانتی متر باشند. این دستور شامل متن، نمودارها و دیگر قسمتهای پایان نامه نیز می باشد.

۶- توصیه می شود پس از تایپ پایان نامه تکثیر در یک روی کاغذ A۴ انجام شود.

شکل کلی نگارش پایان نامه در ورق A۴ باید بصورت زیرباشد.

۳ cm

۳ cm

} ۲.۵ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۱ cm

} ۲.۵ cm

رنگ جلد پایان نامه:

۱- رنگ جلد پایان نامه کارشناسی ارشد درکلیه دانشکده ها سبز سدری می باشد.

۲- رنگ جلد پایان نامه های دکتری در کلیه دانشکده ها مشکی می باشد.

توصیه ها :

۱- جملات متن حتی الامکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسی باشد.

۲- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتی در پایان جمله یا پاراگراف مورد استفاده ماخذ یا شماره منبع مشخص گردد. این شماره در داخل قلاب نوشته شود.] [

۳- کلیه واحدها در سیستم SI داده شود. کاربرد سیستم متری و یا اینچی در کنار واحدهای SI مانعی ندارد.

۴- حتی الامکان از علامتهای استاندارد استفاده شود.

۵- در صورتیکه تصویری بصورت فتوکپی یا اسکن شده در پایان نامه ارائه می شود باید کاملا واضح و از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

۶- بطور کلی اهمیت پایان نامه صرفا به نوآوریهای نگارنده بستگی دارد. لذا از مطالب تکراری، کلاسیک و متعلق به دیگران فقط بصورت اختصار کمک گرفته شود.

۷- نوشتن برنامه کامپیوتری بطور مفصل در پایان نامه ضرورت ندارد و در صورت نیاز با نظر استاد راهنما در ضمیمه آورده شود در هرحال نباید بیش از ۲ تا ۳ صفحه باشد.

۸- کاغذ مورد استفاده برای نوشتن پایان نامه باید از قطع A۴ انتخاب شود.

۹- پشت جلد می تواند همانند روی جلد و به زبان انگلیسی باشد.

۱۰- تایپ متن پایان نامه بوسیله کامپیوتر باشد.

۱۱- عناوین اصلی Bold و با قلم ۱۴ و با شماره گذاری

۱۲- عناوین فرعی درجه بعد Bold و باقلم ۱۲ و با شماره گذاری

۱۳- عناوین فرعی تر بعدی ساده (غیر Bold) و با قلم ۱۲ و با شماره گذاری

۱۴- متن اصلی با قلم ۱۴ نوشته شود.

۱۵- هر پاراگرافی با Indent آغاز گردد.

۱۶- از اشکال سیاه و سفید حتی الامکان استفاده گردد.

۱۷- مطالب جداول و عناوین محورهای شکل ها فارسی اختیار شود مگر در فصل مرور بر ادبیات موضوع و در صورتیکه از کارهای دیگران عینا شکلی نقل می شود بلحاظ امانت داری،‌محورهای لاتین عنوان نویسی شود. ( عین مرجع اصلی)

۱۸- از ذکر نام مشاور / مشاورین پایان نامه روی جلد خودداری گردد.

۱۹- زبان نوشتاری پایان نامه فارسی می‌باشد.

۲۰- عناوین شکل در زیر آن آورده شود در صورتیکه کمتر از یک خط است بصورت مرکزی و رد صورتیکه بیش از یک خط است justifyشود.

۲۱- عناوین جداول در بالای آنها و در صورتیکه یک خط یا کمتر است بصورت مرکزی و در صورتیکه بیش از یک خط است باید justifyشود.

۲۲- در انتهای چکیدههای فارسی و انگلیسی در حد ۶ کلمه کلمات کلیدی آورده شود.

۲۳- اصل کلمات اساسی لاتین که به فارسی برگردانده می شوند در پاورقی هر صفحه با شماره ارجاع آورده شود. مثلا اسامی نویسندگان خارجی و یا اصلاحات علمی

۲۴- توصیه میشود فصل مروری بر ادبیات موضوع حداکثر ۳۰ صفحه باشد.

۲۵- توصیه شود حداکثر صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۲۰ صفحه باشد.

۲۶- جنس کاغذ به کار رفته در پایان نامه باید از یک نوع باشد و اندازه آن A۴ باشد.
یادآوری مهم

دانشجو موظف است پایان نامه خود را بر روی لوح فشرده (CD) ضبط نموده و یک نسخه از CD را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل و متن پایان نامه را در پایگاه الکترونیکی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وارد نماید.

fatima1000 در “ویژگی ها و معایب استفاده از فلش در طراحی وب سایت”

در این مطلب میکوشیم تا شما دوستان عزیز را با مزیتها و معایب استفاده از فلش در طراحی سایت ارزان بیشتر آشنا کنیم.در ادامه این مطلب به طراحی ایـنتراکتیو و متحرک سازی با CSS و JavaScript و برخی مطلب ارزشمند دیگر نیز میپردازیم.

برای طراحی سایت ارزان کلیک کنید

در دو مقاله قدیم دیدیم که انیمیشن تحت وب و متحرک سازی تعلت ی از همـان اوایل گسترش جهان ی ایـن ترنت و گرافیک وب مورد دقت بوده. چه به صورت فایلهایی با عکس های متحرک در قالب GIF؛ و چه با کمک تکنیکهای اولیه JavaScript.

اما به موازات ایـن پیشرفت‌ها؛ یک سکوی تحت وب دیگـر کم‌کم مطرح خواهد شد و جای خود را باز می نماید : نرم افزار Flash؛ محصولی از شرکت macromedia (که در سـال ۲۰۱۰؛ شرکت Adobe آنرا خریده)؛ فایل‌هایی بر طبق طراحی برداری یا وکتوری خروجی می‌دهد که با نصب Flash Player به راحتی روی صفحات وب اجرا می‌شود.

جهان ی فلش؛ جهان یی کاملا مفرق با محیط گرافیک پیکسلی یا Bitmap بود. ایـن قالب می توانست حرکتهای نرم و قشنگی از شکل‌ها و متن‌ها را با سایز ی قابل قبول و گاه بسیار کمتر از معادل GIF خود تولید نماید .

برگ برنده دیگـر فلش ایـن بود که قابلیت تعلت ی بودن را داشت. اما مساله آن ایـن بود که روی همه مرورگرها ایـن افزونه (Plug-in) نصب نبود و پس همه لزوما نمی‌توانستند فلش را ببینند. اما خصوصیات اختصاصی فلش و گسترش سریع آن؛ کمک کرد تا اکثریت کاربران ایـن ترنت Flash Player کم سایز را دریافت و ایـن قابلیت را فعال کنند.

بدین ترتیب کم‌کم شاهد نقش پررنگ‌تر فلش در صفحات وب؛ و شکل گیری سایتهای Full-Flash بودیم.

پس می‌توان «استفاده از فلش» را در وب به سه دسته نه چندان متمایز تقسیم نمود:

۱- دسته اول فلشهای تبلیغاتی می باشند که ادامه راه بنرها و لوگوهای GIF را با افکتها و حرکتهای پیشرفته ‌تر پیش می‌برند.

۲- دسته دوم فلشهای تزئینی می باشند که در بخشهای متفاوت ساختار سایتها استفاده می‌شوند. برای مثال در طراحی هدر؛ منوها؛ کلیدها؛ اسلایدها و… ممکن است از فلش استفاده شود.

۳- دسته سوم اصطلاحا سایتهای Full Flash می باشند ؛ که تمام سایت؛ اعم از ساختار و محتوا؛ تحت فلش اجرا می‌شود و دیگـر از شیوه کدنویسی استاندارد طراحی صفحات وب برای ارائه محتوا استفاده نمی‌شود. ایـن گونه سایتهای اعجاب‌انگیز؛ سرشار از حرکتها و افکتهای متنوع؛ جذاب و خلاقانه‌ای می باشند که در زمینه موشن‌گرافیک تحت وب حرف اول را می‌زند. تعلت ی بودن ایـن محیط در کنار قدرت فوق‌العاده فلش در خلق انیمیشن؛ سبب شد شاهکارهای آنلایـن ی خلق شود که در نوع خود بی مثل باشد.

معایب سایتهای Full Flash:

اما بنا به دلایلی ایـن ‌گونه از سایتها آنچنان که بایستی رونق پیدا نکردند. ایـن شیوه از طراحی سایت نقصهای جدی داشت که ایـن جا به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

الف- سایز بالای سایتهای فول فلش: اکثرا ایـن گونه سایتها به خاطر استفاده زیاد از تصاویر؛ آبجکتها؛ متون و افکتهای حرکتی؛ سایز بسیار بالاتری از وبسایتهای استاندارد دارند. سایز زیاد سایت سبب می‌شود کاربر تا وقت بـار گزاری کامل سایت به علت سرعت پایین منصرف شود و یا اشتیاق کمتری برای بازگشت به سایت و دیدن دوبـار ه آن داشته باشد. ضمن ایـن که در صورتی که مرورگر کاربر فلش‌پلیر نداشته باشد؛ وقتی صرف دریافت و نصب آن می‌شود.

ب- محتوای عمدتا استاتیک: اکثر قریب به اتفاق سایتهای فول فلش؛ محتوایی استاتیک دارند. خصلت چیدمانهای خلاقانه گرافیکـی ایـن سایتها؛ کمتر اجازه می‌دهد که یک سایت به معنای واقعی دایـن امیک داشته باشیم. منظور ما از دایـن امیک؛ محتوای پویایی هست که از یک دیتابیس خوانده شود و مالک سایت بتواند بدون نیاز به طراح سایت؛ آن محتوا را تغییر دهد. اما اکثرا ایـن گونه سایتها برای به روز رسانی نیاز به اعمال تغییرات توسط طراح دارند. به خصوص چنانچه زبان آن غیر انگلیسی و برای مثال فارسی باشد! در حالی که اکثر سایتهای استاندارد؛ از یک سیستم مدیریت محتوا یا CMS بهره می‌برند که محتوایشان بدون نیاز به طراح سایت می تواند به روز شود.

ج- عدم دسترسی به محتوا از طریق موتورهای جستجو: همـان طور که می دانیم امروزه اصلی‌ترین منبع بازدید یک سایت از طریق موتورهای جستجوی مشهور ی مثل گوگل هست که سایتها را بر طبق محتوایشان فهرست (index) می‌کنند. ارتقاء رتبه یک سایت در ایـن فهرست SEO یا «بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو» نام دارد که خود یک تخصص است . می‌توان گفت سایتهای فول فلش؛ در زمینه SEO بسیار ضعیف عمل می‌کنند و اکثرا حرفی برای گفتن ندارند. و ایـن ضربه بزرگی به ایـن شیوه از طراحی وب وارد می نمایـد .

د- گران بودن و دردسر زیاد: اکثرا راه‌اندازی سایتهای فول‌فلش که از امکانات فلش بودن برترین استفاده را ببرد و موشن‌گرافیک‌های جذاب و خلاقانه داشته باشد؛ هزینه زیادی برای طراحی می‌طلبد. ضمن آنکه حفظ و ساپورت ایـن گونه سایتها اکثرا سخت‌تر و پیچیده‌تر هست و نیاز به تخصصهای تلفیقی دارد. پس هر کسی یا هر شرکتی نمی‌تواند سراغ ایـن دسته از سایتها برود.

طراحی سایت , طراحی سایت ارزان , طراحی سایت حرفه ای, طراحی سایت گردشگری , طراحی سایت مهد کودک , طراحی سایت گالری خودرو , طراحی سایت شرکتی

هـ- دور شدن از مفهوم وب: گرچه سایتهای فول فلش در زمینه تعلت ی بودن اکثرا چیزی کم ندارند؛ اما ساختار آنها وب گونه نیست و محدودیتهای زیادی نسبت به رقبای استاندارد خود دارند. متنها اکثرا محدودند؛ عکس های و متن ها کمتر قابلیت ذخیره شدن یا لینک شدن دارند و… . برای مثال شما هیچ وقت یک شبکه اجتماعی فول‎فلش نخواهید دید! در یک کلام؛ ایـن گونه سایتهای فول‌فلش بیشتر به درد نرم افزارهای مالتی مدیا می‌خورند تا جهان ی تارهای عنکبوت.

با ایـن وجود؛ ایـن نوع از سایتها همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند و رو به پیشرفتند. خصوصا در بازیهای آنلایـن و تحت وب (که در نوع خود پدیده قابل توجهی هست) یکـی از جذاب ترین مورد ها فلش است .

از لحاظ معیارهای قشنگی ‌شناسی موشن‌گرافیک؛ ممکن است بی‌مثل ترین نمونه‌ها را بتوان در ایـن گونه از سایتها مشاهده نمود و سایتها را نه برای محتوا؛ بلکه برای قشنگی و خلاقیت به کار رفته در آنها بازدید نمود.

طراحی ایـنتراکتیو و متحرک سازی با CSS و JavaScript

با پیشرفت و گسترش ایـن ترنت و مطرح شدن نیازهای جدید و ارزش پیدا کردن دیزایـن در وب؛ تگهای HTML برای دیزایـن نا ضروری بودند و استانداردها و کدهای جدیدی بایستی تعریف می‌شد. ایـن وظیفه با ارزش را کدهای CSS به عهده گرفتند و با ارائه نسخه‌های کاملتر آن به نوعی جهان ی وب دیزایـن متحول شد. حالا دیگـر وقت ی ماوس روی یک کلید میرفت ؛ کلید برجسته می‌شد و رنگ نوشته آن تغییر می کرد.

اما برای کنترل و تغییر فوائد CSS نیاز به یک زبان برنامه نویسی بود که بتواند با حلقه ها و شرطی‌ها و تاخیرهایش (Delay)؛ اتفاقات پیشرفته ‌تری مثل حرکت را وقت اجرای صفحات وب اجرا نماید . ایـن جا JavaScript با قدرت تمام وارد می‌شود و تمام تگهای HTML و فوائد CSS را تحت کنترل خودش می‌گیرد. در ایـن وهله ؛ هر دو زمینه انیمیشن سنتی و تعلت ی در وب تکانی می‌خورد.

حالا طیف وسیع ی از حرکتها را می‌توانستیم ببینیم: منوها کشوی و عکسها اسلاید می شوند؛ و همچنین دیگـر ممکن است شاهد بـار ش برف روی صفحه وب باشیم یا یک بادکنک معلق و متحرک را ببینیم. حتی ممکن است یک ساعت عقربه‌ای به دنبال ماوس کشیده شود و بچرخد.

استفاده از انیمیشنهای GIF در طراحی وبسایت

ممکن است نخستین تجربه‌های متحرک سازی در وب را بتوانیم در قالب فایل‌های GIF ببینیم. ایـن قالب گرافیکـی بر طبق تعریف سنتی انیمیشن؛ یعنی متحرک‌سازی فریم به فریم تعریف شد و جای خود را در وبسایتها باز نمود. ایـن دسته از انیمیشن تحت وب؛ تعلت ی نبود و با عمل کاربر عکس‌العملی نشان نمی‌داد. بیشترین کاربرد ایـن قالب در نخستین نمونه‌های بنرهای تبلیغاتی تحت وب بود.

عناوین و عکس های اکثرا در چند فریم معدود و با حرکتهای سریع کوشش در جذب نگاه مخاطب می کرد. علت مهم ایـن محدودیت؛ سایز فایل بود؛ چون با زیاد شدن فریمها سایز فایل بیشتر می شد و بـار گزاری آنها مشکل‌تر. اما استفاده‌های خلاقانه دیگـر ی از ایـن قالب میشد: مثل چرخش لوگوی یک سایت یا ستاره های چشمک زن بک‌گراند.

برای ساختن ایـن انیمیشن های تحت فرمت GIF اکثرا از نرم افزار Image Ready (که همراه با فتوشاپ بود) استفاده می شد که اما بعدها ایـن قابلیتها به خود Photoshop (در پنلی به اسم Animation) اضافه شد.

امروزه هنوز ایـن قالب انیمیشنی در طراحی وب استفاده می‌شود؛ اما در مقابل بقیه رقبا مثل فلش و کتابخانه های جاوا اسکریپت مثل جی کوئری؛ حرف زیادی برای گفتن ندارد.
melliportal

fatima1000 در “آموزش آسان حذف کامل اکانت تلگرام”

در این مطلب قصد داریم تا شما دوستان گرامی را با روش حذف اکانت تلگرام فارسی آشنا کنیم.در ادامه این نوشته به چگونگی حذف و ساخت ربات تلگرام و آموزش کار با آن نیز خواهیم پرداخت.

delete comment telegram

جهت حذف اکانت تلگرام حتما نیاز هست از طریق سایت تلگرام اقدام به حذف بکنید .

وهله اول : برای انجام عملیات حذف به آدرس زیر در سایت تلگرام مراجعه بکنید .

https://my.telegram.org/deactivate

وهله دوم : بعد از ورود به آدرس بالا از شما درخوهست شماره تلفن تلگرامتان را می نماید و می بایست آنرا با پیش شماره کشور وارد بکنید ؛ طبق نمونش

deactivate telegram آموزش آسان حذف کامل اکانت تلگرام

وهله سوم : حالا یک کدی برای شناسایی شما به اکانت تلگرامتان ارسـال خواهد شد آن را کپی کـرده و در کادر زیر قرار دهید ؛ طبق نمونه

deactivate telegram2 آموزش آسان حذف کامل اکانت تلگرام

وهله چهارم : در ایـن وهله طبق تصویر مورد Done را انتخاب بکنید.

و بعد از آن مورد Yes, undo my comment را کلیک بکنید .

deactivate telegram3 آموزش آسان حذف کامل اکانت تلگرام

تمام شد . اکانت شما به خوبی و خوشی حذف گردید و همه اطلاعات شما از قبیل نام کاربری ؛ عکس های پروفایل ؛ نیک نام و … از تلگرام حذف شد .

آموزش حذف و ساخت ربات تلگرام و روش کار با آن

تهیه ربات تلگرام مراحلی دارد که بایستی آن‌ها را دنبال بکنید . شما به راحتی می‌توانید یک ربات تلگرام بسازید و آن را کنترل بکنید .

برنامه تلگرام حقیقتا یکـی از برترین اپلیکـی شن‌های رابطه ی و اجتماعی است که ایـن روزها در ایران محبوبیت زیادتری به دست آورده. به نظـر می‌رسد یکـی از مهم‌ترین نقاط قوت ایـن اپلیکـی شن که او را به رقیبی سرسخت برای نمونه‌های مشابه‌ خود بدل می‌کند. ارائه نسخه‌های ایـن برنامه برای همه پلتفرم‌ها و همین طور امکان استفاده از ورژن تحت وب است .

یکـی از پارت ‌های غریب ایـن برنامه که ممکن است هنوز همه کاربرانش آن را کشف نکـرده ‌اند ربات‌های تلگرام است . اول از همه بایستی بدانیم که ربات‌ها در تلگرام کارهای به خصوصی انجام می‌دهند. برای مثال بعضی‌ها به ما توانایی تهیه استیکر می‌دهندو بعضی دیگـر عکس مورد نظـر ما را پیدا می‌کنند و بسیاری کارهای دیگـر . هر ربات تلگرام قابلیت‌ها و دستورات ویِژه خودشان را دارند.

قبل از آموزش طراحی ربات در تلگرام به دو نکته با ارزش مد نظر داشته باشید :

۱. دانش برنامه نویسی تحت وب

۲. سرور مناسب جهت پشتیبانی از کار ‌های ربات که ایـن سرور با دقت به کاری که قرار هست ربات برای شما انجام دهد و همین طور بسته به تعداد کاربرانی که از ربات استفاده می‌کنند معین می‌شود. بایستی برای رباتی که دستوارت زیادتری رو پشتیبانی میکنه سروری با منابع بالا ساخته بکنید.

تلگرام , حذف اکانت تلگرام , دانلود تلگرام , اکانت تلگرام , کانال تلگرام , تلگرام , حذف اکانت تلگرام , دانلود تلگرام , کانال تلگرام.

در آپدیت جدیدو تلگرام رباتی را معرفی کرد که BotFather@ نام داشت.

وظیفه آن تهیه یک ربات و مدیریت کامل ربات شخصی شماست . تنها کافیست دستورات را بر حسب https API ارائه شده روی سرورِ ربات خود مدیریت بکنید . BotFather با یک سری دستورات از پیش تعریف شده شما را جهت تهیه ربات متناسب با رابط کاربری جدید تلگرام آسان کـرده و می‌توانید به کمک آن برای ربات خود کارایی‌هایی از جمله تغییر عکس پروفایلو اطلاعات کوتاه جهت نمایش در پروفایلو توضیحات مختصر برای شروع کار و تعریف یک سری دستوارت را ایجاد بکنید .

۱. برای شروع تهیه یک ربات شخصی در تلگرامو اول به پارت گفتگو با ربات BotFather بروید.

۲. بدین منظور روی لینک اختصاصی بابـار بات کلیک بکنید BotFather@ و با کلیک بر روی Send Massege به محیط گفتگو با ربات انتقال پیدا می‌کنید
.

۳. در محیط چت با “بابـار بات” روی Start کلیک بکنید .

بابـار بات دستورات لازمه برای تهیه یک ربات شخصی را برای شما ارسـال می‌کند.

همین طور در رابط کاربری جدید تلگرام در پارت معین شده در تصویر بالا منویی کشویی مختص دستوارت یک ربات برای راحتی کاربران بدون نیاز به تایپ کردنو تعبیه شده که کافیست دستور مورد نظـر را لمس کنید.

newbot/

برای شروع کار و تهیه ربات ایـن دستور رو ارسـال بکنید , بعد از ارسـال بابا ربات از شما میخواهد یک نام برای ربات خود معین بکنید که ایـن نام در پروفایل ربات شما ثبت می شود پس بعد انتخاب نامی برای ربات یک نام کاربری که دیگـر ان می‌توانند با سرچ کردن آن ربات شما را پیدا کنند انتخاب بکنید که انتها آن با bot به اتمام برسد. به عنوان مثال: TetrisBot یا tetris_bot

token/

در گام بعدی ایـن دستور رو ارسـال بکنید که بابا ربات به صورت آنی یک رمز برای ما ارسـال می نماید و ایـن رمز بسیار با ارزش است و شما همچنین میتوانید از طریق آن ربات خود را کنترل کـرده و دستورات خود را تغییر دهید. روش استفاده از token را در سایت تلگرام مطالعه بکنید: Telegram Bot API

revoke/

دستوری برای منقصی کردن token

setdescription/

با ارسـال ایـن دستور بابـار بات از ما تقاضای یک متن را می نماید و ما بایستی در ایـن متن به توصیف ربات خود بپردازیم و کارهایی را که انجام میدهد را شرح دهیم .ایـن متن وقتی که یه کاربر برای اولین بـار با ربات شما شروع به چت کردن می نماید برایش ارسـال می شود . دقت کنید ایـن متن بایستی از ۵۱۲ کلمه کمتر باشد.

setabouttext/

توسط ایـن دستور شما همچنین میتوانید اطلاعات کوتاهی که کمتر از۱۲۰ حرف است را شرح دهید. ایـن اطلاعات وقتی که شما ربات خود را به اشتراک می گذارید در پروفایل ربات نمایش داده می شود .

setuserpic/

توسط ایـن دستور شما همچنین میتوانید یک عکس برای ربات خودتان انتخاب بکنید (عکس پروفایل ربات)

setcommands/

توسط ایـن پارت شما همچنین میتوانید به ربات خود دستورات خاصی را بدهید. همچنین میتوانید از طریق فرمت زیر دستورات خود را به ربات منتقل سازید:

commands–description (دستورالعمل–توصیف دستورالعمل)

به یاد داشته باشید دستورات شما تا وقتی که سرور اختصاصی را برای ربات خود ساخته نکنید قابل استفاده نیستند .

/setjoingroups

اجازه دادن به کاربران جهت ادد کردن ربات شما در گروه‌ها

/setprivacy

حساسیت به پیغام های ارسـال ی ویِژه توسط کاربران برای ربات شما

/cancel

متوقف کردن عملیات فعلی کار با بابـار بات

نکات مهم:

۱.همه ربات‌های ساخته شده توسط گسترش دهندگان در ورژن قبلیو برای هماهنگی با رابط کاربری جدید و بابـار بات بایستی آپدیت کنند چون نمی‌توانند از امکانات آبدیت جدید تلگرام استفاده کنند.

۲. دستورات تعریف شده برای ربات خود توسط بابـار بات تا وقتی که api را روی سرور فراخوانی نکنید کارایی نخواهد داشت.

۳. توضیحات بیشتر در رابطه با تعاریف دستوارت رو در سایت تلگرام مشاهده بکنید Bots An introduction for developers

منبع

wp-reza در “مشکل در هنگام نصب bitnami وردپرس.کمک کنید”

درود دوستان
بهنگام نصب بیت نمی (bitnami)برای کار با وردپرس به ترتیب با پیغام های زیر روبرو میشم و پس از نصب هم درست کار نمی کنه!
اینم بگم قبلا از زمپ استفاده می کردم ولی مشکل پیدا کرد پاکش کردم
خواهشمندم بگید چیکار کنم
سپاس پیوند فرتورها:

۱
۲
۳
۴
۵
۶

[email protected] در “اضافه شدن عکس ها در اندازه های مختلف در وردپرس”

سلام دوستان

یه مشکل وجود داره و اون هم اینه که توی نرم افزار مدیریت وردپرس وقتی عکس رو آپلود میکنیم و مطلب ارسال میشه نرم افزار وردپرس این عکس رو در ۱۰ یا ۱۵ اندازه مختلف در هاست آپلود میکنه و هاست رو پُر میکنه

ممنونم میشم راهنمایی کنید که چطوری میشه این مودر رو برطرف کرد که فقط اندازه هایی رو که نیاز دارم توی هاست توسط نرم افزار وردپرس ذخیره کنه که باعث اشغال شدن بیش از اندازه هاست نشه

با تشکر

اندازه های بند انگشتی نمایه که لازم دارم اینها هستن :

۱۵۰*۲۱۸
۷۰*۱۰۰
۲۳۵*۳۲۴

http://shahrematlab.com/

hamid99 در “مشکل عجیب از کار افتادن پلاگین های کش”

سلام دوستان خسته نباشید من به مشکل عجیبی برخورد کردم . حدود دو ماه از پلاگین های کش autoptimize و w3 sum cache به صورت همزمان استفاده میکردم هم سرعت لود خوب بود هم کش سایت ولی خود به خود این پلاگین ها از کار افتادن و دیگه سایت کش نمیشه به طوری که فعال بودنشون زمان لود رو بالا میبره تا اینکه پایین بیاره از پلاگین های مختلف کش هم استفاده کردم ولی جواب عکس میده تو لود .و از وقتی این مشکل پیش اومده ۳ ثانیه به لود اولیه اضافه شده

https://gtmetrix.com/reports/3dspro.ir/eja6Fom1

خواهشا راهنمایی کنید چون خیلی در گیر این موضوع شدم

۳dspro.ir

mohamadi200 در “مشکل در مصرف بالای book های اجکسی WP”

با سلام خدمت اساتید عزیز
بنده سایت موزیک دارم قبلا با مشکل پردازش بالای CPU Usage مواجه بودم . که توسط برنامه نویس ۲۴ ساعت سایت مانتیور شد و مشخص شد از قالب و دو پلاگین هستند . که برنامه نویس قالب و پلاگین ها را بهینه کرد و مشکل حل شد .
الان ۶ ماهه که میگذره و مجدد همون مشکل پیش امده . طی گفتگوی طولانی که با هاستینگ داشتم (هاست دی ال) گفتند که مشکل از اسکریپت های ایجکسیتون هست admin-ajax.php
گفتند که مشکل از داخل wp هست و باید با متخصص wp مشورت کنم .
از اساتید عزیز خواهشمندم اگر کسی میتونه مشکل را حل کنه بگه . حاظرم هزینش را هم بدم . ضمنا اضافه کنم کارمدانی هاست دی ال دقیقا نفهیمدن مشکل از چیه . پس خواهش میکنم کسانی که تجربه بالایی دارن وارد گفتگو بشن .
اینم اضافه کنم . حتی پلنم را هم ارتقا دادم ولی بازم مشکل پا برجاست (CPU Usage اکثر وقت ها روی بلادرنگ سبز هست و بیشتر از ۳۷ درصد نمیشه . اما گاها و تو اوج بازدید میره رو ۸۸ درصد قفل میشه و سرعت سایت یه شدت افت میکنه . در صورتی که قبلا بیشتر از این ها بازدید داشتم اما از ۳۷ درصد بیشتر نمیشد )

ali_85 در “درخواست افزونه شبیه عکس”

با سلام درخواست افزونه ای شبیه دو عکس پایین را دارم

که وقتی روی هر کدام از استان ها یا اسم های مشص شده کلیک کنم زیر مجموعه انها باز شود

http://www.upsara.com/images/nsb8_1.jpg

هنگام کلیک کردن روی نام هر استان زیر مجموعه باز میشود

http://www.upsara.com/images/fygc_2.jpg